Ranka Rajovića sam upoznao pre desetak godina. Još tada je njegovo izlaganje o asocijativnom učenju i učenju orijentisanom na mišljenje, privuklo moju pažnju. Slušajući ga upotpunio sam svoja teorijska znanja i iskustva o funkcionalnom znanju koje se gradi kroz povezivanje asocijacija. Njegovo izlaganje na Konferenciji najboljih edukatora Srbije na temu “Da li učenje može da bude igra?”, nije prošlo sa manje uzbuđenja i znatiželje. Iako sam mnoge stvari slušao i pre, ne mogu odoleti a da ovaj put ne podelim sa vama ono što sam čuo.


📌 Svedoci smo i sami da su deca, iz generacije u generaciju, sve slabija kada su u pitanju motoričke radnje, oskudniji im je rečnik, siromašnije opšte znanje. Dete koje ne skače neće znati matematiku. Živa bića koja se ne kreću nemaju neurone.
Najbitniji predmeti u mlađim razredima jesu fizičko, muzičko i likovno.


📌 Učitelji su najvažniji, ali samo oni koji imaju dara za ovaj posao. Mi smo odgovorni za budućnost deteta – da ga pripremimo za zanimanja u kojima će morati da misli! Za nastavnika je najvažnije kako da osmisli pitanje za razmišljanje. Pravo pitanje je: Kako da aktiviramo misaone procese kod dece? Kako da ih naučimo da povezuju ono što znaju? Kako da stvore operativnost u mislima…


📌 Okruženje se menja, a mi ne menjamo ništa.
Vrtići, škole i roditelji treba da budu spremni da se menjaju!


📌 Jedini motiv za dete je igra! Igrom se prave nove sinapse sve do 12. godine. MOZAK SE RAZVIJA KROZ IGRU! Kada su u konfliktu sa školom, mlađa deca beže u toalet, a starija beže iz škole. MOZAK POD STRESOM NE MOŽE DA POKAŽE ŠTA ZNA… Mozak pod stresom kaže: BEŽI, SPAŠAVAJ SE!

A kada je dete razdragano, onda je spremno i da uči. Kapacitet za učenje je neograničen, međutim učenje napamet je ograničeno! Učitelj treba da PLEŠE, da PEVA, da IGRA, da se SMEJE… da bi decu naučio da misle!


📌 Mozak zaboravi šta treba reprodukovati, zapamti slike, a najviše pamti asocijacije. Asocijacije mozak pamti istog momenta! Asocijativne regije pokreću funkcionalna znanja. Kada razvijamo divergentno mišljenje i kreativnost, onda učimo decu da M I S L E! Dobre metode i dobar edukator garantuju uspeh /rezultat!

Beleške sa celokupne Konferencija najboljih edukatora Srbije pod nazivom “U susret kvalitetnom i inovativnom obrazovanju” u organizaciji Udruženja Živojin Mišić pročitajte u tekstu “10 predloga za kvalitetno i inovativno obrazovanje”.