Neca Jović – stručna saradnica spec.za metodiku GV-a i pedagoška savetnica

Sarađujem sa učiteljem Draganom već duži niz godina i dobro poznajem njegov rad, stavove, stremljenja. Ono što bih prvo istakla je njegova POSVEĆENOST profesiji učitelja. Takođe ga krasi i i UMEĆE SARADNjE i KOMUNIKACIJE. Ima odličnu SARADNjU sa RODITELjIMA svojih đaka. Oni mu veruju, jer njihova deca za učitelja nisu broj u dnevniku, niti samo ime i prezime, već ljudska bića sa vlastitim vrlinama i manama. Da bi ove prve razvijao, a druge kanalisao, RODITELjI SU UVEK DOBRODOŠLI u njihov KRUG – grupe MAŠTA!