Saznajni proces najuspešnije teče u ambijentu u kome se dešava život.

Za grupu „Mašta” je ceo svet jedna velika učionica. Mi smo zajednica koja uči, a učimo tamo gde su podsticaji jači od prepreka.

Gde se događaju ČASOVI SREĆE?

  • Tamo gde deca mogu da zadovolje svoje potrebe i interesovanja – događaju se časovi sreće.
  • Tamo gde deca imaju uslove da unaprede svoj intelekt, gde se dešava emocionalni i socijalni razvoj – događaju se časovi sreće.
  • Tamo gde deca imaju prilike da razvijaju i svoje telo i svoj duh – događaju se časovi sreće!
  • Tamo gde deca dobijaju podsticaj da čuvaju svoje zdravlje i životnu okolinu – događaju se časovi sreće.
  • Tamo gde deca mogu da se igraju, istražuju i zadovolje svoju radoznalost – događaju se časovi sreće.

Dečja znatiželja je energija vasione, koju treba podsticati i čuvati.

Zato krećemo ka novom formatu obrazovanja u vidu kampova, letnjih škola, razmena – gde deca, kroz saradnju, istražuju, analiziraju, konstruišu, zaključuju…

Pružamo podršku deci da daju svoj sud kroz različite teme, uz asistenciju savremenih tehnologija i naravno učitelja – koji je usmerivač, organizator, partner, saradnik i motivator.

Koji su rezultati/ishodi naših časova sreće pročitajte ovde.