,,Učenici koji su iskusili da se čuje njihov glas, da se njihovo mišljenje uvaži i da imaju prava i odgovornosti biće najbolje pripremljeni za budućnost.” (Građanske inicijative, 2005)

NAKON OBUKE OČEKUJEMO:

 • da će Vam POZITIVNE VREDNOSTI postati ideja vodilja;
 • da ćete stvarati TOLERANTNU SREDINU;
 • da će KOMUNIKACIJA biti uz obostrano uvažavanje;

NAKON PRIMENE OČEKUJEMO da će učenici naučiti da:

 • je SLOBODA ograničena slobodom drugih;
 • NE PRAVE RAZLIKU po polu, rasi, veri;
 • POKREĆU AKCIJE za poboljšanje života;
 • PROMIŠLJAJU o svojim postupcima i posledicama;
 • POMAŽU DRUGIMA;
 • razgovaraju uz UVAŽAVANE sagovornika;
 • SASLUŠAJU drugoga iako se sa njim ne slažu.

TEME PROGRAMA:

 • Pozitivne vrednosti;
 • Stvaranje tolerantne sredine;
 • Građansko vaspitanje i pozitivne vrednosti;
 • Prednosti radioničarskog načina rada;
 • Koliko nas je dotaklo i kako dalje.

Ako želite da nekome prenesete Vaše vrednosti, potrebno je da sa njim USPOSTAVITE DOBRE ODNOSE.

Autori i realizatori obuke – specijalisti za metodiku GV-a: Dragan Kuveljić i Neca Jović

Kataloški broj: 281; oblast: izborni i fakultativni pred./K-3; P-4

Organizator programa: Udruženje za unapređenje vaspitanja i obrazovanja „Kreativni centar”, info@kreativnicentar.rs, 011/3820-464, 011/3088-447.

Više o ciljevima, ceni i ciljnoj grupi kojoj je namenjena obuka pročitajte na ovom linku.