Jedan od ciljeva projekta „Vetar u leđa, a ne kamen spoticanja koji realizuje grupa “Mašta”je osim bolje integracija Roma u školski obrazovni sistem, i rušenje predrasuda i širenje svesti među decom iz redovne populacije o okolnostima u kojima romska deca žive.

Preduslov da se romska populacija oseti uvaženom i značajnom u zajednici u kojoj živi je bolja prihvaćenost među vršnjacima. Zato je prva faza projekta istraživanje kulturne raznolikosti Roma, Srba i Bošnjaka. Pre nego što smo učili o kulturi drugih, razgovarali smo o tome kako da izgradimo odnos poverenja i uspešnu komunikaciju sa drugarima različitih kultura.

U nastavku delimo neke od aktivnosti pomoću kojih smo to realizovali, a koje i vi možete primeniti u svom radu sa decom.

Najpre je potrebno da sagledamo koja su to najprisutnija ponašanja ili stavovi dece u školi – koja vas ometaju na putu poverenja jednih prema drugima.

Navodimo vam neke od mogućnosti, a vaš je zadatak da izaberete nekolike za koje smatrate da su prepreka razvijanju poverenja. Možete dodati i neke svoje predloge koji ovde nisu navedeni.

 • NEPOVERENjE PREMA DUGIMA
 • STRAH DA ĆE IH NEKO POVREDITI
 • LOŠA ISKUSTVA U KOMUNIKACIJI
 • VEROVANjE U GLASINE O DRUGIMA
 • UOBRAŽENOST I NADMENOST
 • CENE SAMO SVOJU KULTURU/OBIČAJE
 • NE ŽELE DA ŠIRE KRUG PRIJATELjA

Nakon što smo uvideli koja ponašanja mogu da nas ometaju na putu poverenja, treba razmisliti kako mi možemo doprineti gradjenju poverenja sa drugarima različitih kultura u svojoj školi.

Odabereti 2-3 stvari za koje je svako od vas spreman da ulaže u izgradnju poverenja sa vršnjacima koji pripadaju različitoj kulturi od vaše! Naravno da možete dodati i neke svoje stavove/ponašanja – koja ovde nisu navedena.

 • SMATRAM DA SMO SVI PODJEDNAKO VAŽNI
 • VEUJEM DA U SVAKOM POSTOJI BAR ZRNCE DOBROTE
 • SPREMNA SAM DA SASLUŠAM DRUGE
 • TRUDIM SE DA PREVAZIĐEM PREDRASUDE
 • UMEM DA RAZUMEM OSEĆANjA DRUGIH
 • ZANIMLjIVI SU MI OBIČAJI DRUGIH KULTURA
 • OTVORENA SAM ZA DRUŽENjE SA DRUGAČIJIMA

Nakon ovih aktivnosti, mi smo na radionici zaključili da dobre odnose urušavaju oni koji ne žele da šire krug prijatelja i cene samo svoju kulturu i običaje. Takođe, važno je da znamo da kada se u društvu nađe manji broj Roma, Bošnjaka ili Srba, odgovornost je uvek na onima kojih ima više. Kako će se osećati učenici romske zajednice uvek zavisi od nas kojih ima više – Srba i Bošnjaka. Dok smo razgovarali, setili smo se i stihova pesme od grupe EKV Ovo je zemlja za nas, Ovo je zemlja za sve naše ljude, Ovo je kuća za nas, Ovo je kuća za svu našu decu…

Loše misli, proizvode loša osećanja a loša osećanja nas navode na loša dela. Dakle jedino u čemu smo isti to je da smo svi različiti, a različitost je bogatstvo! Ovo je zemlja za sve nas!

Projekat “Vetar u leđa, a ne kamen spoticanja” realizuje se uz podršku Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Fondacije „Jelena Šantić”, Grupe „484” i Evropske unije.


Ova publikacija je objavljena uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna grupa Mašta” i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.