Namera autora priručnika “Kako stvarati prijatnu atmosferu za učenje” i “101 odgovor na 101 pitanje o tome šta svaki nastavnik treba da zna” je da svoje bogato pedagoško iskustvo podele sa čitaocima.

Primere dobre prakse smo prikupili na različite načine: kroz dugogodišnje lično iskustvo, putem usavršavanja na seminarima ili čitajući stručnu literaturu, kao i kroz razmenu s kolegama. Izvesno je da realizacija ponuđenog recepta zavisi od niza faktora: od stila onoga ko kuva, od materijala koji ima, od želje da unese svoj pečat i to prilagodi svojim uslovima. Ponuđene ideje nisu recepti koji se mogu direktno primeniti u radu s decom i garantovati efikasnost. Kako će neku ideju izvesti nastavnici, zavisi od njihovih ličnih karakteristika i afiniteta, od uslova u kojima rade, od karakteristika učenika s kojima rade i od karakteristika škole u kojoj se nastava odvija.

Zato ponuđeni primeri služe kao izvor ideja, kao sugestije kako se nešto može rešavati i kao podrška u snalaženju u specifičnim problemima. Dakle, primer dobre prakse nije šablon već ideja, koja će čitaoca podstaći da osveži svoju praksu – kako bi svako od nas doprineo unapređenju kvaliteta rada škole i omogućio učenicima kvalitetno obrazovanje.

 autori: Dragan Kuveljić i Neca Jović