Udara u kamenje
lomi se o stenje,
i korito promeni
protiče kraj mene.

Ima plavu boju
Približno je čist,
i na karti sveta
zauzima list.

Oznaka je njegova
Lim se reka zove,
i protiče i žubori
Kroz Prijepolje moje.

Diko Langović 8G.