Lim je najlepša reka u mom kraju.
Prijepolje po Limu poznaju.
A bio bi još lepši i za nas veća sreća,
da u njemu nema puno smeća.

Sada je naša najveća briga,
da li će ostati bez riba.
A ribarska tuga je još veća,
jer ribe ne mogu živeti od smeća.

U Limu ima mnogo peska i kamenja,
to su prirodna limska znamenja.
I zato molimo sve ljude – Ne bacajte smeće!
Da Prijepollje bude sve veće i veće!

Janja Tomašević 8g.