Ima jedna reka
što kroz grad nam teče
u nju sa uživanjem gledamo
skoro svako veče.

Lim je reka uvek čista
svaki talas njoj se blista.
Našim Limom labudovi plove
sa uživanjem ribari u njemu ribu lome.

Mi volimo reku Lim
jer sa njom naš grad je vrlo fin

Tamara Pušica 9 g.