Kraj mog grada- evo sada,
teče reka iz daleka
zovemo je apoteka .
Ime joj je Lim.

Kraj mog grada i mog rada,
pored šljivika i vidika,
kraj livada i belih stada
teče reka moja dika-ime joj je Lim

Kraj mog grada- evo sada,
vijugava kao dim
Leči ljude od svih jada
Teče reka apoteka – zovemo je Lim.

Uroš Dučić 9g.