Dragan Kuveljić je specijalista, učitelj, pedagoški savetnik, autor i voditelj obuka i radionica u oblasti funkcionalnog obrazovanja, komunikacije, nenasilja i prava deteta.

Jedan je od tri predstavnika Srbije na takmičenju za najboljeg nastavnika sveta 2018. godine, dok je 2014.  godine izabran među šesnaest najboljih edukatora Srbije.

KNJIGE

Koautor je dveju stručnih knjiga u izdanju Kreativnog centra:

Takođe, koautor je i čitanki za učenike drugog i petog razreda osnovnih škola u izdanju BIGZ-a.

OBUKE I PROJEKTI

Dragan je, takođe, i koautor akreditovanih obuka:

Kao instruktor, mentor, voditelj učestvovao je u različitim projektima:

 • Aktivno učenje/nastava;
 • Inkluzivno obrazovanje;
 • Škola bez nasilja;
 • Građansko vaspitanje;
 • Razvionica.

Saradnik je Obrazovnog foruma u projektu Aktivnog učenja, pod okriljem Incest Trauma Centra, u Beogradu, kao član Nacionalne mreže škola i vrtića za sprečavanje seksualnog nasilja nad decom. Saradnik je Ministarstva prosvete u obuci nastavnika za uvođenje novina u nastavu.

KONFERECNIJE I SKUPOVI

Izlagao je na konferencijama i stručnim skupovima na različite teme:

 • Svi u školu, budućnost za sve – inkluzivno obrazovanje;
 • Čitalačko samopouzdanje – Sajam knjiga u Beogradu;
 • Primeri dobre prakse – Sabor učitelja;
 • Samodisciplina i motivacija – Međunarodni susret direktora na Zlatoboru.

FORMALNO OBRAZOVANJE

 • Na Pedagoškom fakultetu u Jagodini specijalizirao je metodiku građanskog vaspitanja i stekao zvanje specijaliste građanskog vaspitanja.
 • Završio je Učiteljski fakultet u Užicu i stekao zvanje profesora razredne nastave.

Konstantno se usavršavajući, stekao je niz zvanja: voditelj građanskog vaspitanja, voditelj za obuku nastavnika za građansko vaspitanje, mentor u školi bez nasilja, instruktor za aktivno učenje, koordinator mreže inkluzivnog obrazovanja, instruktor za obuku nastavnika u reformisanoj školi, instruktor za obuku nastavnika za ostvarivanje programa nastave i učenja…

Rođen je 24. jula 1960. godine, oženjen je i ima dvoje dece.

Voli umetnost, prirodu, vožnju biciklom i šetnje sa svoja dva psa.

Reč autora…

Moja misija je da zajedno sa grupom „Mašta“ stvaramo školu po meri svakog deteta, da učenici radeći tematski, kroz različite projekte, saradnju, stvaralački i timski rad, stiču funkcionalna, upotrebljiva znanja, a da učenje bude prijatno iskustvo za svako dete.

Suština je da budemo društvo koje uči i koje se menja; da stvaramo bolje i pravednije društvo; da budemo bolji ljudi.

Obučavam decu, mlade i odrasle na polju obrazovanja, tolerancije, komunikacije i nenasilja. Radim na promovisanju obrazovanja za demokratiju ljudskih prava. Posvećen profesiji učitelja. Otvoren sam za promene i uvodim novine, kako bi škola postala mesto najbolje zabave u gradu.

Ono što me pokreće u radu je najbolji interes dece – to je za mene merna jedinica.

Nisam opterećen formalnostima i ne radim po šablonu. Bavim se suštinom, a to je celoviti razvoj ličnost ideteta. Ne delim školu i život, već ih integrišem kroz tematski rad.

Ključna stvar oko koje razvijam temu su: funkcionalna znanja, umenja i stavovi. Rad mi je usmeren ka ishodima i međupredmetnim kompetencijama. Radim tematski i kroz manje projekte podstičem, usmeravam i motivišem decu ka izgradnji funkcionalnih i celovitih znanja, pravih vrednosti i jasnih stavova. Istu važnost pridajem tzv. glavnim predmetima i predmetima veštinama, gde ističem upravo drugi deo naziva veština, a to je likovna i muzička kultura, i fizičko vaspitanje. U radu sa decom, građanskom vaspitanju, takođe, dajem važno mesto, jer mi pruža mogućnost da ohrabrim decu, da razviju samopouzdanje, pozitivnu sliku o sebi, aktivizam i odgovoran odnos prema zajednici. Prilagođavam zahteve, tako da svako dete ima mogućnost da doživi uspeh – tako ih motivišem da napreduju.

Radujem se opisnom ocenjivanju, koje ne rangira decu, već razvija unutrašnju motivaciju za učenje.

Uporan sam i verujem u mogućnost boljeg obrazovanja. Spreman sam da uložim vreme i energiju u unapređivanje obrazovnog sistema.  Koristim svaku priliku da promovišem važnost i uzvišenost ovog plemenitog posla, kakav je posao učitelja. Osnovao sam grupu „Mašta” za savremeno obrazovanje orijentisano ka znanju.

Trudim se da školu učinim prijatnijim mestom za učenje i da moji učenici postanu građani sveta.