Ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za svu našu decu…

Stihovi pesme Zemlja, legendarne grupe Ekatarina Velika, prirodno su se nametnuli tokom našeg projekta, sažimajući njegovu suštinu. Ciljevi projekta Vetar u leđa, a ne kamen spoticanja bili su upravo upoznavanje kulture romske populacije, rušenje predrasuda o njoj, samim tim i bolja integracija Roma u školski obrazovni sistem, kao i u samu društvenu zajednicu.

Kroz različite aktivnosti kao što je realizacija radionica na kojima smo istraživali kulturnu raznolikost, zatim korišćenje pozorišne tehnike – forumovanje, pružanje obrazovne podrške i organizovanjem promocije knjiga mladog romskog pisca Metija Kamberija, težili smo da smanjimo prećutne barijere koje čine da zajednica bude podeljena i sa manjkom interesovanja za drugog. Umesto toga, želeli smo da, kroz aktivnosti projekta “Vetar u leđa, a ne kamen spoticanja”, damo doprinos zajednici koja će biti koherentna i integrisana. Verujemo da su naši napori pomerili granice, imajući u vidu činjenicu da kako će se osećati manjina, zavisi od toga, kako se prema njima odnosi većinska grupa.

ISTRAŽIVANJE KULTURNE RAZNOLIKOSTI

Preduslov da se romska populacija oseti uvaženom i značajnom u zajednici u kojoj živi je bolja prihvaćenost među vršnjacima. Kako bi tome doprineli, organizovali smo radionice na kojima smo istraživali o kulturi Roma, Srba i Bošnjaka. Na radionicama su učenici istraživali običaje svojih kultura i upoznavali se sa običajima i karakteristima kultura drugih. Na osnovu istraženog, učenici su kreirali panoe koje su predstavili na događaju Doživite kulturu Roma organizovanom povodom Dana roma 8. aprila u romskom naselju Jezdova kosa.

OBRAZOVNA PODRŠKA

Obrazovanje je jedno od osnovnih ljudskih prava. Naročito je neophodno kako za izlazak iz siromaštva, koje je prepoznato kao preovlađujući problem romske zajednice, tako i za puno društveno uključivanje Roma i Romkinja. U okviru projekta Vetar u leđa, a ne kamen spoticanja podršku u savladavanju programa iz ključnih predmeta koji se polažu na završnom ispitu dobila su romska deca 7. i 8. razreda koja pohađaju osnovnu školu „Milosav Stiković” u Prijepolju, u kojoj najviše i ima dece romske nacionalnosti. U ulozi edukatorki, tokom pružanja podrške u učenju, bile su Romkinje strednjoškolke Emina Ilić, Ena Ilić, Senada Bajramović i Sanja Bajramović.  

POZORIŠNA TEHNIKA – FORUMOVANJE

Forum teatar je svojevrsna proba za realnost, mesto za isprobavanje rešenja, gde se pojedinci/ke osnažuju da deluju i da se suočavaju s problemima svoje zajednice i ličnim problemima i teškoćama. Osmišljavajući različite scenarije za situacije u kojima su deca romkse populacije diskriminisana, učili smo kako drugačije odreagovati, a da rezultat bude saradnja i razumevanje, a ne diskriminacija i odbacivanje. Cilj ove pozorišne tehnike bio je da deca isprobaju i uoče na koje sve načine možemo da odreagujemo u odredjenoj situaciji, kako ne bismo diskriminisali i povredili drugoga.

PROMOCIJA KNJIGA METIJA KAMBERIJA

U cilju afirmacije postignuća Roma koja su slabo vidljiva građanima, organizovali smo promociju knjiga Metija Kamberija “Grad bola” i “Grad greha”. Knjiga “Grad bola” je autobiografski roman Metija Kamberija napisan 2020. godine. Kamberi u ovoj knjizi piše o odrastanju na ulici, životu u domu za nezbrinutu decu i odrastanju deteta u najsurovijim uslovima. U knjizi “Grad greha” poetičnim stilom pisac priča o sebi kroz lik Amirage, momka, koji je, opijen uspehom, poleteo visoko i nisko pao, ali samo na kratko. Promocija je podstakla prisutne da, uslove života Roma i Romkinja, posmatraju na drugačiji način. Da to ne treba da bude nešto što se podrazumeva, već nešto o čemu treba razmišljati i dati svoj doprinos da se promeni. Primer mladog pisca Metija Kamberija govori upravo o tome kako su promene moguće, “ako se veruje u svoje snove i ako se od njih ne odustaje”.

Sve aktivnosti u okviru ovog projekta poruka su drugima da sarađuju i poštuju svačije pravo da aktivno učestvuje u kulturi, obrazovanju i životu svoje zajednice.

Projekat „Vetar u leđa, a ne kamen spoticanja“ realizovan je uz podršku Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Fondacije „Jelena Šantić”, Grupe „484”, Evropske unije i USAD Srbija.

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije i američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna grupa “Mašta” i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije, USAID-a niti Vlade Sjedinjenih Amričkih Država.